Σεμινάριο μοντελισμού με ζαχαρόπαστα, Θεσσαλονίκη, 17 - 18 Ιανουαρίου 2015