Σεμινάριο μοντελισμού με ζαχαρόπαστα, Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Σεμινάριο μοντελισμού με ζαχαρόπαστα, Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2016