Σεμινάριο μοντελισμού με ζαχαρόπαστα, Αθήνα, 1 - 2  Οκτωβρίου 2016

Σεμινάριο μοντελισμού με ζαχαρόπαστα, Αθήνα, 1 - 2  Οκτωβρίου 2016