Δημοσιεύτηκε σε: Σεμινάρια

Σεμινάριο μοντελισμού με ζαχαρόπαστα, Αθήνα, 1 - 2  Οκτωβρίου 2016

Περισσότερα
Δημοσιεύτηκε σε: Σεμινάρια

Σεμινάριο μοντελισμού με ζαχαρόπαστα, Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Περισσότερα
Δημοσιεύτηκε σε: Σεμινάρια

Σεμινάριο μοντελισμού με ζαχαρόπαστα, Belgium, 19 Ιουνίου 2016

Περισσότερα
Δημοσιεύτηκε σε: Σεμινάρια

Σεμινάριο μοντελισμού με ζαχαρόπαστα, Paris, 04 - 05 Ιουνίου 2016

Περισσότερα
Δημοσιεύτηκε σε: Σεμινάρια

Σεμινάριο μοντελισμού με ζαχαρόπαστα, Dubai, 27 - 28 - 29 - 30  Μαϊου 2016

Περισσότερα
Δημοσιεύτηκε σε: Σεμινάρια

Σεμινάριο μοντελισμού με ζαχαρόπαστα, Αθήνα, 2 - 3  Απριλίου 2016

Περισσότερα